سیستم کنترل تردد به کمک نرم‌افزار پلاک خوان

سیستم کنترل تصویری دقیق به همراه نرم‌افزار حرفه‌ای به منظور کنترل تردد و ارائه‌ی گزارش های منظم