سیستم کنترل تردد به کمک تگ‌ RFID

یک سیستم کاملا دقیق برای کنترل تردد در پارکینگ‌ها و ورودی‌های سازمانی